رشد نوزاد هفته به هفته

ماه 12، هفته 4

کودک شما چگونه رشد می کند؟. در این مرحله احتمالا تمرینهای کودک شما از استفاده از ماهیچه های کوچک. (او اکنون می تواند از انگشت شست و اشاره برای گرفتن اشیاء استفاده کند) به. سمت استفاده از ماهیچه های بزرگتر تغییر خواهد کرد. برخی از کودکان در این. سن تمایل دارند که مدت زمانی در حدود 2 تا 5 دقیقه را بدون سر و صدا (در. سکوت) به فعالیت بپردازند؛ البته احتمالا بازیهای محبوب فرزند شما چندان بی. سر و صدا نخواهند بود!. احتمالا هل دادن، پرت کردن و زمین زدن اشیا. مختلف برای کودک شما جالب است! او یک اسباب بازی به شما می دهد و یک اسباب. بازی دیگر را از شما

ادامه مطلب ...
ماه 12، هفته 3

کودک شما چگونه رشد می کند؟. اگر کودک شما هنوز نمی تواند راه برود به زودی خواهد توانست که اولین. قدمهایش را به تنهایی بردارد. در غیر این صورت نگران نشوید. بعضی از کودکان. کاملا سالم راه رفتن را در شانزده یا هفده ماهگی آغاز می کنند. شما می. توانید با ایستادن یا زانو زدن در برابر کودک و باز کردن دستهایتان او را. به راه رفتن تشویق کنید. یا دستهایش را بگیرید و او را به سمت خود حرکت. دهید. اگر او مثل اکثر بچه های دیگر باشد، برای برداشتن اولین گامهای خود. دستهایش را به دو طرف باز کرده و از آرنج خم می کند (تا تعادل خود را حفظ. کند) پاهایش را به طرف

ادامه مطلب ...
ماه 12، هفته 2

کودک شما چگونه رشد می کند؟. از آنجایی که اکنون کودک شما تا حدودی پذیرش دارد، زمان مناسبی است که. بعضی موارد مهم را به او بیاموزید. بر عباراتی همچون "لطفا" و "متشکرم". تاکید کنید و با تبدیل زمان تمیزکاری و منظم کردن اسباب بازیها به یک بازی،. آن را برای او جذاب کنید. با اینکه او ممکن است هنوز هم معنای دقیق کاری. را که می کند نفهمد اما به هیچ وجه برای آغاز تعلیم مفهوم "کمک کردن" زود. نیست. یک کار را به بخشهایی کوچک تقسیم کنید. در این سن او نیاز دارد که. شما همراه او کار کنید. زندگی شما: کاهش هزینه اقلام غذایی. هرچند ممکن است هزینه خواروبار یک

ادامه مطلب ...
ماه 12، هفته 1

کودک شما چگونه رشد می کند؟. احتمالا کودک شما از دیدن کتابها و ورق زدن آنها لذت می برد، هرچند ممکن است تمام ورقهای کتاب را (یک به یک) مشاهده نکند. شما می توانید از کتابهای بزرگ و عکسدار یا کتابهای مخصوص کودکان نیز استفاده کنید. برای اینکه در خواندن کودکتان تنوع ایجاد کرده باشید و همچنین بفهمید که او چه کتابهایی را بیشتر می پسندد او را به کتابخانه محلی یا فروشگاههای کتاب بچه ها ببرید. زندگی شما: اولین سالگرد تولد کودک خود را جشن بگیرید. شاید این یکسال برای شما سخت گذشته باشد یا هنوز باور نکرده باشید که حدودا یک سال از تولد کودکتان گذشته است اما

ادامه مطلب ...
ماه 11، هفته 4

کودک شما چگونه رشد می کند؟. در این سن کودک شما قادر است تا برخی کلمات یا شبه کلمات را تلفظ کند و. همچنین می تواند از این کلمات با توجه به معنای آنها استفاده کند. با ادامه. رشد ذهنی و مغزی او، توان وی برای استدلال و صحبت کردن نیز افزایش می. یابد. شما می توانید علاقه کودک به زبان و درک او از مکالمه دوطرفه را. با ایفای نقش به عنوان یک شنونده مشتاق و همچنین پاسخ دادن به حرفها یا. صداهای نامفهومی که او ایجاد می کند تقویت کنید. برای تقویت مهارتهای حافظه. ای او می توانید از بازیهایی نظیر قایم باشک کودکانه (صورتتان را پشت یک. پرده یا کتاب پنهان کرده

ادامه مطلب ...
ماه 11، هفته 3

کودک شما چگونه رشد می کند؟. در این سن کودک شما می تواند دستورات ساده را درک کند اما ممکن است. تصمیم بگیرد که امر و نهی شما را آگاهانه نادیده بگیرد. برای اینکه حرفهای. شما تاثیر بیشتری داشته باشد از کلمات کمتری استفاده کنید تا فقط. محدودیتهای مهم را برای او متذکر شوید. هر چند ممکن است کودک شما در. برخی موارد دستورهایی را که روز قبل به او داده اید به یاد نیاورد، اما از. هم اکنون می توانید برخی محدودیتها و مرزها را برای او تعریف کنید و. تفاوتهای مهم (از قبیل صحیح و غلط یا ایمن و خطرناک) را به او یاد دهید. زندگی شما: ایجاد تعادل بین شغل و خانواده.

ادامه مطلب ...
ماه 11، هفته 2

کودک شما چگونه رشد می کند؟. ممکن است کودک شما بتواند با گرفتن دست شما راه برود؛ یا هنگامی که می. خواهید به او لباس بپوشانید با دست یا پا مانع شما شود. در این مرحله او. ممکن است بتواند یک لیوان را در دست گرفته و بدون کمک شما از آن آب بنوشد. یا یک وعده غذای کامل را بدون کمک شما و با استفاده از دستهای کوچکش بخورد؛. البته برخی از کودکان ممکن است تا چند ماه دیگر نیز قادر به این کار. نباشند. همین که کودک شما توانست به تنهایی مایعات را از لیوان بنوشد. باید مراقبت خود را زیادتر کنید زیرا پس از اینکه کودک شما تمام مایع درون. لیوان را نوشید ممکن است به

ادامه مطلب ...
ماه 11، هفته 1

کودک شما چگونه رشد می کند؟. در این سن کودک شما قادر است که به راحتی بنشیند و حتی ممکن است با تکیه. و کمک گرفتن از لوازم خانه چند قدم راه برود یا حتی برای چند لحظه بدون. کمک گرفتن از شما یا وسایل اطراف واقعا راه رفته و یا در یک نقطه بایستد. در صورتی که به او کمک کنید تا در موقعیت راه رفتن قرار بگیرد و دست او را. بگیرید، می تواند چند قدم راه برود و ممکن است تلاش کند تا در حالی که. ایستاده است یک اسباب بازی را از روی زمین بردارد. اینها اولین قدمهای. کودک شما برای رسیدن به استقلال هستند و البته برای شما هم جنبه تمرین و. ورزش دارند! در صورتی که کودک

ادامه مطلب ...
ماه 10، هفته 4

کودک شما چگونه رشد می کند؟. کودک شما به تدریج می تواند معانی برخی کلمات یا عبارات ساده را درک. کند، پس لازم است که به حرف زدن با او ادامه دهید. شما می توانید با تکرار. صحیح کلماتی که کودک به کار می برد الگوی صحیح صحبت را به او آموزش دهید. مثلا اگر او «بَه بَه» می خواهد به آرامی و با تلفظ صحیح از او بپرسید:. «آیا غذا می خواهی»؟ در این مرحله بهتر است از به کار بردن زبان کودکانه. خودداری کنید. هرچند این کار می تواند بامزه و جالب باشد، اما تلفظ دقیق و. صحیح کلمات برای رشد توانایی شنیداری و صحبت کردن کودک بهتر است. سعی. کنید با کودک خود صحبت کنید

ادامه مطلب ...
ماه 10، هفته 3

کودک شما چگونه رشد می کند؟. کودک شما به تدریج در حال بروز دادن شخصیت خاص خودش است. او ممکن است. خیلی اجتماعی باشد و به هر کس که می بیند بخندد؛ یا ممکن است کمی خجالتی. باشد و هنگامی که افراد غریبه سعی کنند او را دوستانه سرگرم کنند صورت خود. را مخفی کند. ممکن است کودک شما جسورانه پیش برود یا اینکه قبل از پذیرفتن. دیگران ابتدا موقعیت را به دقت ارزیابی کند. حتی ممکن است شاهد تغییرات. سریع اخلاق یا عصبانیتهای ناگهانی او باشید. او تلاش می کند تا توجه شما. را جلب کند و حتی ممکن است هنگامی که شما را در حال حرکت به طرف در منزل. می بیند با شما خداحافظ

ادامه مطلب ...
ماه 10، هفته 2

کودک شما چگونه رشد می کند؟. سیل کلماتی که کودک شما از ابتدای تولد تا کنون به طور مرتب شنیده،. آهسته آهسته توان فهم زبان مادری را در او ایجاد می کند و هرچند توان او در. درک کلمات نسبتا در حال رشد است اما هنوز توان استفاده از آنها را ندارد. صداهای نامفهوم و بی معنی او به تدریج به صداهایی با معنی تر تبدیل می شوند. و شما به تدریج خواهید توانست کلمات، عبارات و حتی جملاتی صحیح و واقعی از. او بشنوید. کودک شما گمان می کند که واقعا دارد حرف می زند، پس در این. صورت بهتر است به او پاسخ بدهید!. با این حال هنوز هم کودک شما مطالب. زیادی را از صحبتها و کلمات

ادامه مطلب ...
ماه 10، هفته 1

کودک شما چگونه رشد می کند؟. در این هفته کودک شما مرحله "یادآوری اطلاعات" را آغاز می کند؛ البته در. این سن او فقط برخی اطلاعات خاص (مثلا اینکه اسباب بازی هایش در کجای خانه. قرار دارند) را به یاد می آورد. همچنین او قادر خواهد بود که کارهایی را. که هفته پیش دیده است تقلید کند. این مهارتها بدان معنی هستند که او. "حافظه نزدیک" دارد یعنی می تواند جزئیات یک تجربه خاص را که در گذشته. نزدیک رخ داده است به یاد بیاورد. با این حال او هنوز هم قادر نیست که. بسیاری از تجربیاتش را به یاد آورد. حافظه پایدار و درازمدت در سال دوم یا. سوم تولد ایجاد خواهند شد،

ادامه مطلب ...
ماه 9، هفته 4

کودک شما چگونه رشد می کند؟. احتمالا در این دوره به دلیل بروز "اضطراب جدایی"، هر مقدار جدایی از. کودک برای شما بسیار سخت و ناگوار است. اما احتمالا مسافرت یا این طرف و آن. طرف رفتن به همراه کودک نیز دشوارتر خواهد بود. او به محیط اطراف و چهره. های آشنا عادت کرده است و از اینکه بتواند اوضاع را پیش بینی کند خوشحال. خواهد شد. بنابراین خروج از محیط معمولی اطراف او می تواند احساس امنیت و. نظم او را بر هم زند خصوصا هنگامی که با مکانهای ناآشنا یا آدمهای غریبه. برخورد کند. در این سن او نمی تواند مفهوم مسافرت را بفهمد اما متوجه. خواهد شد که در یک مکان ج

ادامه مطلب ...
ماه 9، هفته 3

کودک شما چگونه رشد می کند؟. ممکن است بخواهید بدانید که آیا هنگامی که کودک شما بتواند بایستد و. حرکت کند به کفش نیاز دارد یا نه. بسیاری از متخصصین بیماریهای کودکان و. همچنین متخصصین رشد اعتقاد دارند که تا پیش از زمانی که کودک بتواند در. خارج از خانه هم راه برود به کفش نیازی ندارد. ممکن است کودک شما در هنگام. حرکت پاهای خود را کمی کج بگذارد یا کف پاهایش صاف به نظر برسند؛ این مسائل. کاملا طبیعی هستند. در صورتی که کودک شما بدون کفش راه برود عضلات پاهای. او تقویت می شوند. همچنین در این حالت احساس کردن بافت و ترکیب چیزی که روی. آن راه می رود می ت

ادامه مطلب ...
ماه 9، هفته 2

کودک شما چگونه رشد می کند؟. بینایی کودک شما (که قبلا در بهترین حالت برابر 20 از 40 بود) اکنون از. لحاظ روشنی (شفافیت) و فاصله دید مشابه یک فرد بزرگسال است. با اینکه هنوز. هم دید کودک شما در فواصل کوتاه بسیار بهتر است، دید او برای فواصل نسبتا. دور نیز به قدری رشد کرده است که می تواند افراد و اشیا را در اطراف اتاق. تشخیص دهد. او ممکن است یک اسباب بازی را در گوشه دیگر اتاق ببیند و به سمت. آن حرکت کند. همچنین رنگ چشمان کودک شما به رنگ نهایی بسیار نزدیک شده، هر. چند ممکن است در آینده باز هم اندکی تغییر کند. زندگی شما: هنگامی که مراقبت از کودک سخت

ادامه مطلب ...
ماه 9، هفته 1

کودک شما چگونه رشد می کند؟. کودک شما در این سن سعی می کند با تکان دادن، ضربه زدن، رها کردن یا. پرتاب کردن اشیا آنها را بهتر بشناسد؛ و پس از آن اشیا را به طرف دهانش می. برد تا آنها را بهتر امتحان کند! او به تدریج می فهمد که شما از اشیا. "استفاده" می کنید ( مثلا با شانه موهای او را مرتب می کنید)؛ در نتیجه اگر. تعداد زیادی از چیزهایی را که او بتواند به آنها ضربه بزند، آنها را به. این طرف و آن طرف بتاباند، تکان دهد، رها کند یا باز کند، در اطراف او قرار. دهید برای او بسیار جذاب خواهد بود. همچنین کودک شما از اسباب بازیهایی. که کاربردهای خاصی داشته با

ادامه مطلب ...
ماه 8، هفته 4

کودک شما چگونه رشد می کند؟. کودک شما آرام آرام می تواند حرکت کند و البته زمین خوردن هم بخش. لاینفکی از این فعالیت کودک است. هرچند این زمین خوردنها ممکن است برای چند. لحظه شما را واقعا بترساند، اما سعی کنید از تلاش کودک برای کشف محیط. اطراف و محدودیتهایش لذت ببرید. هر چند شما میل دارید که از کودک خود. مراقبت کامل به عمل آورید، اما با خودداری از این میل، به او اجازه دهید که. رشد کند و روی پای خودش بایستد. با این حال سعی کنید که محیط خانه را برای. کودک خود "امن" کنید. یک راه مناسب آن است که خودتان را جای او بگذارید تا. بتوانید محلهای خطرناک را

ادامه مطلب ...
ماه 8، هفته 3

کودک شما چگونه رشد می کند؟. در این مرحله احساسات کودک شما واضح تر شده است. او ممکن است افراد آشنا را ببوسد و اگر تشویق شود این کار را تکرار خواهد کرد. در. چند ماه آینده کودک شما خواهد توانست خلق و خوهای مختلف (عصبانیت، شادی. و. ) را تشخیص داده و تقلید کند و ممکن است اولین نشانه های همدلی (ابراز. شادمانی متقابل یا ابراز همدردی) را از خود بروز دهد. مثلا اگر صدای گریه. کسی را بشنود ممکن است خودش هم گریه کردن را آغاز کند. هرچند کودک شما در. ابتدای راه فهم و درک احساساتش است اما از شما تقلید خواهد کرد. در ماهها و. سالهای آینده کودک شما دقیقا هما

ادامه مطلب ...
ماه 8، هفته 2

کودک شما چگونه رشد می کند؟. "دندان در آوردن کودک" بین 3 تا 12 ماهگی آغاز می شود اما اولین دندانها. در اکثر کودکان در فاصله 4 تا 7 ماهگی بیرون می زنند؛ و معمولا اولین. دندانها دو دندان جلویی در آرواره پایین هستند. در صورتی که بین دو دندان. او فاصله وجود دارد نگران نشوید. دندانها معمولا با زوایای مختلف از لثه. خارج می شوند و فاصله بین آنها در سن 3 سالگی (که همه 20 دندان شیری در می. آیند) از بین خواهد رفت. هنگامی که مرحله دندان درآوردن آغاز می شود، از. آنجا که کودک می خواهد به این "چیزهای جدید" که در دهانش درآمده اند عادت. کند، آب دهان او بیشتر

ادامه مطلب ...
ماه 8، هفته 1

کودک شما چگونه رشد می کند؟. در این مرحله ممکن است هنوز به کودک خود بگوئید که "تلفن اسباب بازی. نیست"، "جغجغه ات را به این طرف و آن طرف پرتاب نکن" و "موهای خواهرت را. نکش"! در این سن کودک ممکن است بخواهد اقتدار شما را با سرپیچی از دستورهای. ساده امتحان کند. او نافرمان، لجباز یا خودسر نیست، فقط کنجکاو است. در. این سن هرگز به کودک خود این برچسب ها را نسبت ندهید. به خاطر داشته. باشید که کودک فقط چیزهایی را به خاطر می آورد که چند لحظه پیش به او گفته. اید. در این سن بهترین کار این است که فقط بگویید: "نه" و سپس او را از. انجام کارش منصرف کنید. زندگ

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه