پنتازوسين (PENTOZOCINE)

پنتازوسين (PENTOZOCINE)

 

نويسنده: دکتر سيد ذبيح الله حسن زاده

 

نام تجاري: Talwin
گروه دارويي: بنزومورفان
گروه درماني: مخدر
شکل دارويي: تزريقي
مصرف در حاملگي: گروه C
موارد مصرف: ضد درد متوسط يا شديد
ميزان مصرف: 30 تا 60 ميلي گرم هر 3 تا 4 ساعت
پنتازوسين (PENTOZOCINE)

موارد منع مصرف: در انفارکتوس قلبي، نارسايي قلبي، فشار خون بالا
عوارض جانبي مهم: در محل تزريق و علائم خواب آلودگي و کاهش هشياري، عوارض خوني
توجهات پزشکي- پرستاري: با داروهاي آمينوفيلين و باربيتورات و هپارين تداخل اثر دارد. سيگار متابوليسم پنتازوسين را افزايش مي دهد.
آموزش بيمار- خانواده: خواب آلودگي شديد در پي دارد.
شرايط نگهداري: در دماي اتاق نگهداري شود.

منبع مقاله :
حسن زاده، سيد ذبيح الله؛ (1343)، فرهنگ دارويي خانواده، تهران: گلپا، چاپ سيزدهم. 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه