نيتروپروسايد (NITROPRUSSIDE)

 نيتروپروسايد (NITROPRUSSIDE)

 

نويسنده: دکتر سيد ذبيح الله حسن زاده

 

نام تجاري: Nipride

گروه دارويي: ضد فشار خون ها
گروه درماني: گشادکننده عروق
شکل دارويي: تزريقي
مصرف در حاملگي: گروه C
موارد مصرف: حملات حاد فشارخون، نارسايي قلب، سکته قلبي در حين جراحي
ميزان مصرف: حداکثر ميزان مصرف500 ميکروگرم به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن مي باشد.
 نيتروپروسايد (NITROPRUSSIDE)

موارد منع مصرف: حساسيت شديد دارويي، کاهش فشارخون، مشکل عروقي مغز، نارسايي کليه و کبد
عوارض جانبي مهم: سردرد، تعريق، سرگيجه، تغييرات هوشياري، گرگرفتگي، تحريک جلدي
توجهات پزشکي- پرستاري: اين دارو به نور حساس است و بايد دارو با ورق آلومينيوم پوشانده شود. محلول تازه به رنگ قهوه اي کم رنگ است.
آموزش بيمار- خانواده: مراقبت مسموميت دارويي باشيد.
شرايط نگهداري: در دماي معمولي و دور از نور نگهداري شود.

منبع مقاله :
حسن زاده، سيد ذبيح الله؛ (1343)، فرهنگ دارويي خانواده، تهران: گلپا، چاپ سيزدهم. 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه