نيتروفورازون (NIROFURAZON)

 نيتروفورازون (NIROFURAZON)

 

نويسنده: دکتر سيد ذبيح الله حسن زاده

 

نام تجاري: Furacin
گروه دارويي: نيتروفوران
گروه درماني: آنتي بيوتيک موضعي
شکل دارويي: کرم موضعي
مصرف در حاملگي: گروه C
موارد مصرف: عفونت هاي سطحي پوست، سوختگي ها
ميزان مصرف: کرم 2 درصد را به طور موضعي مستقيماً بر روي زخم يا محل سوختگي قرار دهيد.
 نيتروفورازون (NIROFURAZON)

موارد منع مصرف: حساسيت شديد دارويي يا فاويسم ( کمبود آنزيم G6PD)
عوارض جانبي مهم: ضايعات جلدي، خارش، تورم موضعي
توجهات پزشکي- پرستاري: عفونت هاي ثانويه محتمل است. در صورت خوردن کرم، به فکر مسموميت دارويي باشيد.
آموزش بيمار- خانواده: در صورت بروز حساسيت موضعي دارو را قطع کنيد.
شرايط نگهداري: در دماي معمولي نگهداري شود.
نکته: در افرادي که کمبود آنزيم (G6PD) وجود دارد اين افراد به بعضي از داروها مثل کوتريمکسازول، نفتالين، باقلاي ( مازندراني) حساس اند و دچار مشکل خوني مي شوند.

منبع مقاله :
حسن زاده، سيد ذبيح الله؛ (1343)، فرهنگ دارويي خانواده، تهران: گلپا، چاپ سيزدهم. 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه