نورتريپتيلين (NORTRIPTYLINE)

 نورتريپتيلين (NORTRIPTYLINE)

 

نویسنده: دکتر سید ذبیح الله حسن زاده

 

نام تجاری: Arentyl

گروه دارویی: ضد افسردگی سه حلقه ای
گروه درمانی: ضد افسردگی
شکل دارویی: قرص، کپسول
مصرف در حاملگی: گروه D
 موارد مصرف: ضد افسردگی، ضد ترس روانی ( پانیک)، دردهای عصبی، شب ادراری، سردرد میگرنی 
میزان مصرف: با 2 قرص روزانه شروع و طی 3 هفته آن را افزایش دهید.
 نورتريپتيلين (NORTRIPTYLINE)

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی
عوارض جانبی مهم: شبیه آمی تریپ تیلین ولی شدت عوارض بسیار کمتر است.
توجهات پزشکی- پرستاری: به آمی تریپ تیلین مراجعه شود.
آموزش بیمار- خانواده: به آمی تریپ تیلین مراجعه شود.
شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.

منبع مقاله :
حسن زاده، سید ذبیح الله؛ (1343)، فرهنگ دارویی خانواده، تهران: گلپا، چاپ سیزدهم. 

 

 
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه