دانش آموز چینی، وانگ یویی ۲۳ ساله برای انجام کارهای هنری خود سوراخ هایی که در تنه درختان شهر محل زندگی اش می باشد را با نقاشی های شگفت انگیز سه بعدی زیبا می کند. این کار وی مورد توجه و استقبال رسانه ها و مردم محلی قرار گرفته است….

نقاشی کردن روی تنه درختان

دانش آموز چینی، وانگ یویی ۲۳ ساله برای انجام کارهای هنری خود سوراخ هایی که در تنه درختان شهر محل زندگی اش می باشد را با نقاشی های شگفت انگیز سه بعدی زیبا می کند.

این کار وی مورد توجه و استقبال رسانه ها و مردم محلی قرار گرفته است…

نقاشی کردن روی تنه درختان - تصویر 1
 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه