عشق جدید خواننده گروه One Direction

عشق جدید خواننده گروه One Direction

“Harry Style ” خواننده گروه “One Direction” با خواهر کوچک کیم کارداشیان رابطه دارد.هرچند خانواده کارداشیان ابتدا انکار میکردند و رابطه انها را رابطه دوستانه

مینامیدند اما بعد از دیده شدن زوج در هتلی در نیویورک دیگر چیزی برای انکار کردن نماند.

هری استایل و کندال در روزهای گذشته حین خارج شدن از هتل اقامتشان در نیویورک با طرفدارانشان مواجه شدند استقبال گرم طرفداران انها را به حیرت وا داشت زوج بعد از جدا

شدن از پیش طرفدارارن به محیط دنج و خلوتی برای صرف صبحانه رفتند.

عشق جدید خواننده گروه One Direction

عشق جدید خواننده گروه One Direction

عشق جدید خواننده گروه One Direction

عشق جدید خواننده گروه One Direction

عشق جدید خواننده گروه One Direction

عشق جدید خواننده گروه One Direction

 

 

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه