زنان باردار حاضر در مراسم گلدن گلوب ۲۰۱۴

زنان باردار حاضر در مراسم گلدن گلوب 2014

بینندگان مراسم گلدن گلوب امسال نظاره گر سه چهره متفاوت بودند. درو بریمور ، اولیویا وایلد و کری واشنگتن در حالی که در دوره حاملگی به سر می برند، در این مراسم حضور به هم رسانده بودند.

زنان باردار حاضر در مراسم گلدن گلوب 2014

زنان باردار حاضر در مراسم گلدن گلوب ۲۰۱۴

 

زنان باردار حاضر در مراسم گلدن گلوب 2014

زنان باردار حاضر در مراسم گلدن گلوب ۲۰۱۴

 

زنان باردار حاضر در مراسم گلدن گلوب 2014

زنان باردار حاضر در مراسم گلدن گلوب ۲۰۱۴

 

 

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه