تري ميپرامين (TRIMIPRAMIN)

 تري ميپرامين (TRIMIPRAMIN)

 

نویسنده: دکتر سید ذبیح الله حسن زاده

 

نام تجاری: Surmontil
گروه دارویی: دی بنزازپینی
گروه درمانی: ضد افسردگی
شکل دارویی: قرص و قطره
مصرف در حاملگی: گروه C
موارد مصرف: درمان افسردگی و دردهای مزمن و اختلالات خواب
میزان مصرف: یک الی 4 قرص روزانه استفاده شود.
 تري ميپرامين (TRIMIPRAMIN)
موارد منع مصرف: به ضد افسردگی سه حلقه ای ایمی پرامین و آمی تریپ تیلین مراجعه شود.
عوارض جانبی مهم: مشابه آمی تریپ تیلین
توجهات پزشکی- پرستاری: علایم حیاتی بیمار را کنترل کنید.
آموزش بیمار- خانواده: دارو با غذا میل شود. یبوست جزء عوارض دارو می باشد.
شرایط نگهداری: دمای اتاق مطلوب است.
منبع مقاله :
حسن زاده، سید ذبیح الله؛ (1343)، فرهنگ دارویی خانواده، تهران: گلپا، چاپ سیزدهم. 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه