تريامسينولون (TRIAMCINOLON)

تريامسينولون (TRIAMCINOLON)

 

نويسنده: دکتر سيد ذبيح الله حسن زاده

 

نام تجاري: Kenlog
گروه دارويي: کورتون
گروه درماني: ضد التهاب، مهار ايمني
شکل دارويي: تزريقي، پماد موضعي، کرم
مصرف در حاملگي: گروه C
موارد مصرف: التهاب مفصلي ( تزريق داخل مفصلي)
ميزان مصرف: تزريق عضلاني 40 تا 80 ميلي گرم و تکرار به فواصل 4 هفته
تريامسينولون (TRIAMCINOLON)
موارد منع مصرف: حساسيت شديد دارويي
عوارض جانبي مهم: مشابه ديگر داروهاي کورتوني
توجهات پزشکي- پرستاري: اين دارو نبايد به صورت تزريق عضلاني به کار رود.
آموزش بيمار- خانواده: محل تزريق ممکن است آتروفي شود يا تغيير رنگ پيدا کند.
شرايط نگهداري: دماي اتاق مطلوب است.
نکته: آتروفي يعني لاغري و کاهش ضخامت پوست و عضله
منبع مقاله :
حسن زاده، سيد ذبيح الله؛ (1343)، فرهنگ دارويي خانواده، تهران: گلپا، چاپ سيزدهم. 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه