تريامترن- اچ (TRIAMTEREN-H)

تريامترن- اچ (TRIAMTEREN-H)

 

نويسنده: دکتر سيد ذبيح الله حسن زاده

 

نام تجاري: Dyazide
گروه دارويي: ديورتيک
گروه درماني: ديورتيک- ادرارآور ( مدر)
شکل دارويي: قرص
مصرف در حاملگي: گروه B
موارد مصرف: تورم عمومي بدن (ادم) ناشي از نارسايي قلبي، نارسايي کبدي، فشارخون، درمان کاهش پتاسيم خون
ميزان مصرف: 100 تا 300 ميلي گرم روزانه
تريامترن- اچ (TRIAMTEREN-H)
موارد منع مصرف: حساسيت شديد دارويي، نارسايي کبدي- کليوي و هپيرکالمي
عوارض جانبي مهم: سردرد، تهوع، خشکي دهان، سنگ کليوي، کم خوني، حساسيت به نور، ضايعات جلدي، يبوست
توجهات پزشکي- پرستاري: وزن بيمار را مرتب کنترل کنيد. سطح پتاسيم خون را اندازه بگيريد.
آموزش بيمار- خانواده: دارو بعد از غذا ميل شود.
شرايط نگهداري: دماي اتاق مطلوب است.
منبع مقاله :
حسن زاده، سيد ذبيح الله؛ (1343)، فرهنگ دارويي خانواده، تهران: گلپا، چاپ سيزدهم. 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه