برينزو لاميد ( چشمي) (BRINZOLAMIDE OPHTALMIC)

برينزو لاميد ( چشمي) (BRINZOLAMIDE OPHTALMIC)

 

نويسنده: دکتر سيد ذبيح الله حسن زاده

 

نام تجاري: Azopt

گروه دارويي: مهارکننده کربنيک آنهيدراز
گروه درماني: ضد آب سياه (چشم)
شکل دارويي: سوسپانسيون 1%
مصرف در حاملگي: گروه C
موارد مصرف: کاهش فشار کره چشم
ميزان مصرف: يک قطره هر 8 ساعت
برينزو لاميد ( چشمي) (BRINZOLAMIDE OPHTALMIC)

موارد منع مصرف: حساسيت مصرف و نارسايي کليه
عوارض جانبي مهم: سوزش چشم، تاري ديد، تهوع و ضايعات جلدي و چشمي
توجهات پزشکي- پرستاري: اين دارو از طريق سيستميک جذب مي شود. اين دارو آثار سيستميک به جا مي گذارد. وضعيت کبد و آزمايش هاي کبدي را کنترل کنيد.
آموزش بيمار- خانواده: در ابتداي درمان ممکن است اختلال بينايي به طور موقت تظاهر کند.
شرايط نگهداري: در صورت استفاده از قطره هاي چشمي ديگر بايد بين آن دو 10 دقيقه فاصله باشد.
نکته: در دماي معمولي نگهداري شود.

منبع مقاله :
حسن زاده، سيد ذبيح الله؛ (1343)، فرهنگ دارويي خانواده، تهران: گلپا، چاپ سيزدهم. 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه