بريمونيدين تارترات (BRIMONIDINE TARTRATE)

 بريمونيدين تارترات (BRIMONIDINE TARTRATE)

 

نويسنده: دکتر سيد ذبيح الله حسن زاده

 

نام تجاري: Alphagan

گروه دارويي: اگونيست يگوند a دو آدرنرژيک
گروه درماني: ميوتيک ها، ضد آب سياه چشم
شکل دارويي: قطره چشمي 2/0 درصد
مصرف در حاملگي: گروه B
موارد مصرف: آب سياه و چشم، براي کاهش فشار چشم ( گلوکوم)
ميزان مصرف: يک قطره 3 بار در روز در چشم
 بريمونيدين تارترات (BRIMONIDINE TARTRATE)

موارد منع مصرف: حساسيت شديد و مصرف کنندگان داروهاي (MAO)
عوارض جانبي مهم: سرگيجه، خشکي دهان، تاري ديد، پرخوري، سرفه
توجهات پزشکي- پرستاري: فشار داخل چشم را در هنگام مصرف بطور منظم کنترل کنيد.
آموزش بيمار-خانواده: به علت خستگي و سرگيجه از رانندگي و کارهاي دقيق اجتناب شود.
شرايط نگهداري: در دماي کمتر از 25 درجه نگهداري شود ( جاي خشک و خنک)

 بريمونيدين تارترات (BRIMONIDINE TARTRATE)
منبع مقاله :
حسن زاده، سيد ذبيح الله؛ (1343)، فرهنگ دارويي خانواده، تهران: گلپا، چاپ سيزدهم. 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه