اکسازپام (OXAZPAM)

اکسازپام (OXAZPAM)

 


 

نام تجاري: Serax

گروه دارويي: بنزوديازپين ها
گروه درماني: ضد اضطراب
شکل دارويي: قرص 10 ميلي گرم
مصرف در حاملگي: گروه D
موارد مصرف: آرام بخش، اختلالات اضطرابي، بي خوابي
ميزان مصرف: 1 تا 2 قرص 3 تا 4 بار در روز
اکسازپام (OXAZPAM)

موارد منع مصرف: حساسيت شديد دارويي، در پورفيري و در مسموميت با الکل منع مصرف دارد.
عوارض جانبي مهم: تهوع، خواب آلودگي، کاهش فشارخون، زردي، خارش پوست
توجهات پزشکي- پرستاري: کنترل تست هاي خوني و کبدي ضروري است. در دوره حاملگي و شيردهي توصيه نمي شود.
آموزش بيمار- خانواده: دارو را بهتر است با غذا مصرف کنيد. اختلال خواب جزء عوارض نادرست است. در هنگام مصرف از رانندگي اجتناب شود.
شرايط نگهداري: در دماي اتاق نگهداري شود.

منبع مقاله :
حسن زاده، سيد ذبيح الله؛ (1343)، فرهنگ دارويي خانواده، تهران: گلپا، چاپ سيزدهم. 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه